EPNS 2021 i Glasgow – uppskjuten till 28/4-2/5 2022!!!

Datum
2021-06-01 - 2021-06-05

EPNS håller vetenskapligt möte vartannat år. Senast 2019 i Atén. Nästa möte skulle ha genomförs i Glasgow 1-5 juni 2021. P g a aktuell pandemi har man beslutat att flytta mötet till 28/4 – 2/5 2022.

Ytterligare information hittar du på https://epns-congress.com.

 

event Kalender