Basic course – Prechtl’s method of the qualitative assessment of general movements

Datum: 2022-06-07 - 2022-06-10


Under 2022 anordnas en kurs i bedömning av spädbarnets motorik med hjälp av Prechtl General Movement Assessment (GMA).

Kursen ges på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm den 7-10 juni 2022 och vänder sig till olika kliniska professioner som ser spädbarn med risk för avvikande motorisk och neurologisk utveckling: neonatologer, barnneurologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter mfl.

>>>Information, länk till anmälan, mm<<<

forum Kommentarer

Kommentera