Vill du delta i SoS panel för Nationella riktlinjer palliativ vård? Anmäl ditt intresse senast 24/5!

Vill du delta i Socialstyrelsens konsensuspanel för Nationella riktlinjer palliativ vård?

Socialstyrelsen söker ett stort antal kliniskt verksamma inom det palliativa vårdområdet till en konsensuspanel. Som deltagare i panelen kommer du att få svara på korta påståenden om olika åtgärders effekt vid olika tillstånd, utifrån din egen kunskap och erfarenhet. Detta görs via några korta webbenkäter under 2024 och början av 2025. Arbetet är viktigt men inte särskilt tidskrävande, så ersättning utgår inte.

Bakgrunden är att Socialstyrelsen reviderar myndighetens nationella riktlinjer för palliativ vård från 2013. Riktlinjerna kommer att omfatta personer med livshotande sjukdomar eller tillstånd som kan leda till döden inom dagar, veckor eller år. Detta gäller oavsett diagnos, ålder eller vårdform. Vi planerar att publicera före sommaren 2025.

Riktlinjernas rekommendationer baseras i första hand på vetenskapliga underlag om effekten av olika åtgärder. I de fall vetenskapliga underlag saknas eller är otillräckliga kan Socialstyrelsen basera en rekommendation på beprövad erfarenhet, vilken tas fram genom ett systematiskt konsensusförfarande. Det innebär att en panel av kliniskt verksamma personer får ta ställning till nyttan av en viss åtgärd utifrån sin egen erfarenhet av för- och nackdelar med den specifika åtgärden.

  • Om du vill ingå i konsensuspanelen anmäler du intresse snarast möjligt och senast 24 maj 2024 via denna länk;

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=54326iZGKytqLvwPHAw2i

Vi ser tacksamt fram emot din intresseanmälan! Om det blir aktuellt för dig att ingå i konsensuspanelen återkommer vi med mer information när perioden för intresseanmälan är avslutad. Du får gärna sprida information om anmälan till konsensuspanelen till personer i ditt nätverk som har erfarenhet av att arbeta med palliativ vård. Självklart är du välkommen att höra av dig om du har några frågor!

OBSERVERA att du som redan ingår i detta arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinjer palliativ vård (i projektledningsgrupp, prioriteringsgrupp, referensgrupp eller som vetenskaplig författare) inte ska ingå i konsensuspanelen, men du får mer än gärna hjälpa till att sprida ovan mejl i ditt nätverk.


Publicerad
2024-05-17 av Martin Jägervall