Behandlar du barn med CP som har tonusproblem? Fyll i så fall i denna enkät!

Påminnelse om att fylla i enkät om CP!

Arbetar du med neuropediatrik träffar du säkert barn med cerebral pares som har tonusproblem och som behöver någon form av behandling för detta!

SNPFs arbetsgrupp för cerebral pares vill kartlägga hur vi behandlar ökad tnous (spasticitet/dystoni) hos barn med cerebral pares (CP). Dom har därför skapat en enkät som handlar om perorala läkemedel. Man kommer senare att följa upp med enkäter om ITB, DBS och botulinumtoxin.

Vi vore mycket tacksamma för spridning av denna enkät till alla kollegor som kan tänkas träffa barn med CP och som handlägger deras tonusproblem.

Länk till enkäten: (eller tryck på knappen nedan)

https://sv.surveymonkey.com/r/G8W3P6M


Publicerad
2024-03-08 av Martin Jägervall