Nationell konferens om fosterskador orsakade av alkohol

Den 14 november anordnas Fokus FAS i Stockholm.

Fokus FAS är en nationell konferens med internationellt inbjudna experter om fosterskador orsakade av alkohol, 14 november i Stockholm och digitalt. Konferensen är kostnadsfri. Mer information och anmälan: https://www.fokusfas.fasportalen.se/

Om alkoholrelaterade fosterskador

Individer som utsatts för alkohol under fostertiden löper större risk för social- och beteendeproblematik, så som bl.a. ADHD, sömnsvårigheter och depression, samt för problem med bl.a. minnes- och inlärningsförmåga och känslomässig kontroll. Läs mer i den senaste rapporten om detta från Nordens Välfärdscenter.

Alkoholrelaterade fosterskador är livslånga och orsakar ofta dolda funktionsnedsättningar och kunskapen inom området är begränsad. Forskning visar att barn med alkoholskador som identifierades tidigt fick bättre förutsättningar i vuxenlivet.Den skattade prevalensen av fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, är cirka 1 %. Under paraplybeteckningen FASD ingår även den medicinska diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS.  


Publicerad
2023-09-17 av Martin Jägervall