Barnneurologisk utbildningsvecka kommer att genomföras fysiskt

Publicerad
2021-10-01 09:54:07
Skribent
Martin Jägervall

Som det ser ut just nu kommer vår barnneurologiska utbildningsvecka genomföras fysiskt, dvs inte digitalt.

17-18/1 har vi en kurs för blivande barnneurologer med tema “Akut barnneurologi”. Programmet är i stort färdigt och kommer att läggas ut inom kort, då även möjlighet för anmälan öppnas upp. Plats: Högberga gård på Lidingö.

19/1 genomför arbetsgruppen för pediatrisk genetik sin sedvanliga genetikdag på Läkaresällskapet. Dagen kommer bland annat att innehålla genterapi, äggdonation, sällsynta fall/när fotot säger allt, möjlighet att presentera “olösta fall”.

20-21/1 har vi våra utbildningsdagar med temat “Neuropsykiatri och Intellektuell funktionsstörning”. Program och möjlighet för anmälan kommer att presenteras inom kort.

forum Kommentarer

Kommentera