Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC

Inledning

Författare

Spinal dysrafism Margareta Dahl, Lena Westbom

Prenatal behandling Petra Aden

Neonatalt omhändertagande Ingrid Olsson

Neurokirurgi och bilddiagnostik Lena Westbom, Ingrid Olsson

Primärslutning av bråcket Kai Arnell, Margareta Dahl

Hydrocefalus vid MMC Kai Arnell, Margareta Dahl

Chiarirelaterade symtom Margareta Dahl

Fjättrad ryggmärg och syringomyeli Lena Westbom

Latexallergi Margareta Dahl

Ätförmåga och nutrition vid ryggmärgsbråck Margareta Dahl, Inger-Marie Isacson

Ortopedi vid ryggmärgsbråck Eva Pontén et al

Ortosbehandling Marie Eriksson et al

Ryggdeformiteter vid ryggmärgsbråck Aina Danielsson, Helena Saraste

Checklista inför ryggkirurgi

Basprogram – ortopedi vid MMC

Trycksår hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck Margareta Dahl, Ann-Christine Renning, Madeleine Stenius

 

Neurogen blås- och tarmfunktionsstörning vid ryggmärgsbråck

Neurogen blåsfunktionsstörning Kate Abrahamsson

Utredning och basprogram för uppföljande kontroller Kate Abrahamsson, Ulf Modal  Rune Sixt, Eira Stokland, Ulla Sillén

Basprogram

Undersökningsmetoder Eira Stokland, Rune Sixt, Ulf Jodal

Urodynamikens roll vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn med MMC Gunilla Glad Mattsson

Uroterapeutiska insatser inklusive RIK vid neurogen blåsfunktionsstörning Birgitta Lindehall

Urinvägsinfektion (UVI) och neurogen blåsfunktionsstörning Sven Mattsson

Läkemedelsterapi vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn Anders Spångberg

Kirurgisk behandling vid neurogen blåsfunktionsstörning Kate Abrahamsson, Ulla Sillén

Neurogen tarmfunktionsstörning Sven Mattsson

Konservativ behandling vid neurogen tarmfunktionsstörning Gunilla Tibbelin

Kirurgi vid neurogen tarmfunktionsstörning Kate Abrahamsson, Ulla Sillén

Uro- och tarmterapi Sven Mattsson, Lena Westbom

 

 


access_time 2019-01-18 14:22:46

event Kalender