EPNS

EPNS European Paediatric Neurology Society

European Paediatric Neurology Society (EPNS), www.epns.info  är ett sällskap för neuropediatriker i Europa med målsättning att arbeta för vård och forskning inom barnneurologi.

epns_sv Glatt gäng från Sverige vid EPNS-möte.

 

epns_logga I medlemskapet ingår prenumeration på sällskapats tidskrift, European Journal of Paediatric Neurology (www.elsevier.com/locate/ejpn) som utkommer med 6 nummer per år, samt reducerad avgift till EPNS konferenser som ordnas vartannat år. Andra viktiga aktiviteter är anordnande av “training courses” (också till reducerat pris för medlemmar) och utarbetande av europeiskt utbildningsprogram i neuropediatrik.b

 

2017 års EPNS-konferens kommer att hållas
den 20-24 juni i Lyon.
Läs mer: klicka på bilden eller gå in på www.epns2017.com
Lyon

 


access_time 2017-10-20 10:21:45

event Kalender