Nationell konferens – Livets möjligheter för personer med omfattande funktionsnedsättningar

Datum
2018-04-23 - 2018-04-24

Den 23-24/4 2018 anordnas en nationell konferens med ovanstående tema. Konferensen anordnas i Stockholm och kommer bland annat att innehålla fördjupande seminarier för bland annat läkare förutom det allmänna programmet.

Arrangörsgruppen vill så snart som möjligt få in synpunkter från om ämnen/förslag på föreläsare.

Det som önskats hittills är andning, svåra matproblem/nutrition och syn/kommunikation – det kommer att finnas mycket annat att välja i seminarierna.

Abstract för föredrag och / eller poster vill man ha in så snart som möjligt.

Gå in på www.anhoriga.se eller bifogad information. Frågor besvaras i övrigt av ann-kristin.olund@anhoriga.se.

 

announcement Nyheter

event Kalender