Hälso- och sjukvårdsjuridik för ST-läkare

Datum
2018-02-09 - 2018-03-09

I och med den nya målbeskrivningen från 2015 finns det kurskrav i ämnet juridik. ST-läkare ska kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten neuropediatrik (C13). Det finns således ingen annan kurs i landet vad vi i utbildningsutskottet för Sveriges neuropediatrisk förening vet. Kursen kommer även att uppfylla delmål A6. Vår förening är uppdragsgivare tillsammans med DSBUS.

Det rör sig om två heldagar på det trevliga stället Ågrenska, 9/2 och 9/3 2018, med möjlighet till deltagande via videolänk. Se länk till anmälan.

 

http://www.agrenska.se/vi-erbjuder/kurser-och-utbildningar/utbildningar/Halso-och-sjukvardsjuridik-for-ST-lakare-i-barn-och-ungdomsneurologi-med-habilitering-och-andra-barnmedicinska-specialiteter/

forum Kommentarer

Kommentera

event Kalender