Genetikdag

Datum
2019-01-16

Sektionen för pediatrisk genetik anordnar utbildningsdag. Program kommer att presenteras under hösten.