Genetikdag

Datum
2018-01-17

Arbetsgruppen för pediatrisk genetik anordnar sedvanlig kurs. Mer information, v g se bifogad länk.