Programmet för genetikdagen 17/1 klart!

Publicerad
2017-11-28 16:06:53
Uppdaterad
2017-11-28 16:07:19
Skribent
Martin Jägervall

Pediatrisk genetik 2018
Onsdagen den 17 januari 2018, kl. 10.00-17.30

Välkomna till 2018 års ”Pediatrisk genetik” på Läkaresällskapet i Stockholm. Dagen kommer att varva föreläsningar med möjligheter för er deltagare att presentera kluriga fall med kort bakgrund och foton (10 min per fall med Powerpointpresentation och diskussion). Anmäl om ni vill dra fall till Cecilia Soussi Zander på nedanstående adress. Även spännande lösta fall är välkomna. Dagen avslutas med ett kort årsmöte för BLFs arbetsgrupp för Pediatrisk Genetik. Kollegor som är intresserade av att delta i arbetsgruppen är mycket välkomna att höra av sig.

Kostnaden för att delta i mötet är i år 800 kr, vilket ska täcka lunch, kaffe, lokalhyra och resor för inbjudna föreläsare.

Vi ber er att anmäla er på hemsidan på CSD, Karolinska Universitetssjukhuset www.karolinska.se/csd senast 8/1 2018. Ni kan betala in direkt till bankgiro 5007-6322, kostnadsställe 51211, eller ange fakturaadress så skickas faktura. Ange namn och arbetsplats samt om ni är medlemmar i Svenska Läkaresällskapet, då detta kommer att påverka kostnaden för hyran av lokalen.

Anmäl era fall till Cecilia Soussi Zander på: pediatrisk.genetik.zander@gmail.com. Vi kommer att försöka hinna med så många fall som möjligt men vid stort intresse kan vi behöva selektera.

Alla barnläkare, kliniska genetiker och andra intresserade kollegor i landet är välkomna! Sprid gärna informationen om mötet.

Länk till PROGRAM

forum Kommentarer

Kommentera