Anmälan till utbildningsdagarna 18-19 januari 2018

Publicerad
2017-10-20 14:50:57
Uppdaterad
2018-01-11 14:36:57
Skribent
Martin Jägervall

Den 18-19 januari 2018 anordnar vi våra utbildningsdagar på Läkaresällskapet i Stockholm. Årets tema är ”neurologi i tonårsperioden” och vår vetenskapliga sekreterare Ronny Wickström har lyckats få till ett mycket intressant program.
Årets Bengt Hagberg-föreläsning kommer att ges av Professor Michel Wilhelmsen från Nederländerna och handlar om funktionella besvär hos tonåringar: ”Functional neurology: recognition, neurophysiology, imaging”.

Detaljerat program – klicka här.

Nyheter under årets utbildningsdagar är att lunch ingår båda dagarna, en fortsatt satsning på involvering i arbetsgrupperna och en utökad postersession. Notera också ett rejält uppstramat anmälningsförfarande med anledning av tidigare års problem.

Anmälningsförfarandet kommer i år att ändras något då det tidigare år varit mycket svårt att få kontroll över anmälningar och betalningar. Anmälningar kommer därmed att krävas i tid och betalning skall ha skett innan 15/12, inga undantag medges. Det åligger ansökande att tillse att betalningen från verksamheten skett.

 

Anmälan till utbildningsdagarna sker via länk på hemsidan, ange där om du vill ha lunch båda dagarna (ingår i avgiften). Anmälan räknas inte som komplett förrän betalning erlagts så se till att detta sker samtidigt som du anmäler dig. Faktura skickas endast på förfrågan. Betalning skall vara erlagd senast 15/12. Om betalning ej är registrerad vid mötets start måste betalning erläggas i dörren via SWISH och med en extra avgift tillagd, inga undantag medges. Lunch ingår inte vid sen betalning i dörren.

INFORMATION OM ANMÄLAN, SAMT ANMÄLNINGSBLANKETT, TILL UTBILDNINGSDAGARNA

forum Kommentarer

Kommentera