Hälso- och sjukvårdsjuridik för ST-läkare i barn- och ungdomsneurologi

Publicerad
2017-06-29 11:09:41
Uppdaterad
2017-06-29 11:10:44
Skribent
Martin Jägervall

I och med den nya målbeskrivningen från 2015 finns det kurskrav i ämnet juridik. ST-läkare ska kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten neuropediatrik. Föreningens utbildningsutskott har tillsammans med DSBUS planerat en kurs, som är förlagd till Ågrenska, med två kursdagar – 9/2 och 9/3 2018. Kursen är öppen för blivande specialister inom neuropediatik o/e pediatrik, men i mån av plats även för färdiga specialister.

http://www.agrenska.se/vi-erbjuder/kurser-och-utbildningar/utbildningar/Halso-och-sjukvardsjuridik-for-ST-lakare-i-barn-och-ungdomsneurologi-med-habilitering-och-andra-barnmedicinska-specialiteter/

forum Kommentarer

Kommentera