Nya rutiner för medlemsavgifter och avgifter för utbildningsdagar

Publicerad
2017-05-08 11:32:35
Skribent
Martin Jägervall

Styrelsen har vid dagens styrelsemöte tagit ett inriktningsbeslut om medlemsavgifter och avgifter till våra utbildningsdagar. Orsakerna är dels att vi haft problem med debiteringen av medlemsavgifter via Läkarförbundet, dels att vi har svårt att få in deltagaravgifter för såväl ST-utbildning som utbildningsdagar. Från 2018 kommer vi sannolikt själva att administrera medlemsavgifterna, vilket kommer att ske via mailupprop. Avgifterna till utbildningsdagarna kommer att vara differentierade – billigare för medlemmar, dessutom billigare om man betalat innan anmälningstiden gått ut. Anmälan till utbildningsdagarna kommer att göras via inbetalning. Deltagare vid utbildningsdagarna som inte betalat i tid kan betala med Swish i samband med mötet, men kan inte delta i lunchen. Mer om detta kommer via medlemsmail under hösten 2017.

forum Kommentarer

Kommentera