Maria Forsgren (ordförande) och Sara Steinwall-Larsen (ST-representant) – nya i styrelsen

Publicerad
2017-01-23 11:01:36
Skribent
Martin Jägervall

I samband med utbildningsdagarna i vecka 3 hölls föreningens årsmöte. Nya i styrelsen är Maria Forsgren, ordförande, samt Sara Steinwall Larsen, ST-representant. Välkomna! Samtidigt tackar vi avgående Eva Kimber och Kalliopi Sofou för deras förtjänstfulla arbete inom föreningens styrelse.

forum Kommentarer

Kommentera