Bengt Hagberg har avlidit

Publicerad
2015-04-21 09:48:56
Uppdaterad
2015-06-12 08:06:08
Skribent
Martin Jägervall

Bengt Hagberg

 

Svensk och internationell neuropediatrik har sorg. Allas vår Bengt Hagberg, professor emeritus och en av initiativtagarna till vår förening, insomnade stilla på morgonen den 12 april. Vi minns honom med värme, glädje och stor tacksamhet.

 

 

 

Följande minnesord publicerades i GP 2015-05-07:

Professor emeritus Bengt Hagberg, Göteborg, har avlidit, 91 år gammal. Han sörjs närmast av barnen Gunilla, Barbro, Hans, Lars, Kerstin och deras stora familjer.

Nestorn i barnneurologi och habilitering, professorn i pediatrik Bengt Hagberg var för många den gode läraren, förebilden, vetenskapsmannen, handledaren, föreläsaren, inspiratören och gode vännen.

Bengt Hagberg startade sin medicinska karriär vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han blev docent i pediatrik 1956, biträdande överläkare 1960 och laborator i barnneurologi 1967. 1971 utnämndes han till professor i pediatrik vid Göteborgs universitet och tjänstgjorde periodvis som klinikchef vid Barnsjukhuset fram till 1989.

Bengt Hagberg skapade svensk barnneurologi och verkade för uppbyggnaden av den landstäckande barn- och ungdomshabiliteringen. Bengt och makan Gudrun Hagberg stod bland mycket annat bakom en av världens längsta fallserier av cerebral pares, med start 1954. Den är en internationellt uppmärksammad värdemätare på kvaliteten i omhändertagandet vid livets början. Han beskrev symptom och förlopp vid flera tillstånd med störd hjärnmetabolism, baserat på solid klinisk erfarenhet. Skarp klinisk observans och systematisering gjorde Bengt Hagberg till en av de främsta företrädarna för klinisk pediatrisk forskning, såväl nationellt som internationellt. Med engagemang och entusiasm handledde makarna Bengt och Gudrun tillsammans ett stort antal doktorander. Bengt Hagbergs forskning täckte alla områden inom barnneurologin, vilket tydligt framgår av hans omfattande vetenskapliga produktion.

Bengt Hagberg var en framstående kliniker och ett föredöme när det gäller att undersöka barn och ungdomar med neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Hans goda minne av patienter han tidigare träffat – även långt tillbaka i tiden – gjorde att nya syndrom kunde beskrivas och tidigare patienter få diagnos i takt med framstegen inom neurokemi, patologi och genetik. Ett exempel är flickor och kvinnor med Retts syndrom, ett tillstånd som han var med om att kartlägga i detalj. Han var en av initiativtagarna till den internationella forskningen om Retts syndrom.

Bengt Hagberg såg vikten av att utveckla Barnsjukhuset i Göteborg till ett nationellt centrum, inte bara i barnneurologi och habilitering. Som klinikchef uppmuntrade han kompetensutvecklingen inom alla pediatriska specialiteter. Han verkade för samarbete med patientorganisationer och för att bevara och utveckla Ågrenska på Lilla Amundön till en livaktig mötesplats för familjer med barn med sällsynta sjukdomar. Han initierade nationella och internationella samarbeten både professionellt och i patientföreningar. Vi saknar en person vars betydelse är svår att sammanfatta i ord och vi minns honom med värme, glädje och största tacksamhet.

För många kolleger och vänner på och utanför Barnkliniken i Göteborg

Mårten Kyllerman, Ingrid Olsson, Christopher Gillberg, Kate Himmelmann, Anita Lundberg, Már Tulinius, Paul Uvebrant, Barbro Westerberg, Otto Westphal

forum Kommentarer

Kommentera